1. Kiến thức chung

Ghế điện do ai phát minh ?

Nhà phát minh lớn Thomas Edison là người đầu tiên đề xuất phương án tử hình bằng dòng điện xoay chiều. Với ý tưởng đó, ông phát minh ra chiếc ghế điện.

Năm 1890, Người bị xử tử đầu tiên trên ghế điện là William Kemmler - một kẻ giết người ở thành phố Buffalo.

Từ khóa: kiến thức chung