Khả năng đặc biệt của kỳ nhông là gì ?

  1. Khoa học

Những con kỳ nhông có thể tự đứt tay hoặc chân để chạy trốn khỏi kẻ thù. Và điều đặc biệt hơn nữa là chúng hoàn toàn có thể tự mọc lại chân, tay chỉ trong vòng 2 tuần sau đó. 

Nguồn video: Curiosity - Can you live forever ?

Từ khóa: 

khoa học

Hình như mình có đọc ở đâu đó là con người đang nghiên cứu cơ chế này của thằn lằn, kỳ nhông để áp dụng cho con người. :)) Sau này biết đâu lại có những người đứt tay đứt chân xong có thể mọc lại ấy.

Trả lời

Hình như mình có đọc ở đâu đó là con người đang nghiên cứu cơ chế này của thằn lằn, kỳ nhông để áp dụng cho con người. :)) Sau này biết đâu lại có những người đứt tay đứt chân xong có thể mọc lại ấy.

Cái này có phải tương tự như cơ chế mọc dài đuôi của thạch sùng mỗi khi bị đứt không nhỉ?