Già hóa dân số ở Nhật Bản và hệ quả

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Về mặt kinh tế, người ở độ tuổi lao động ngày càng giảm đi, người hết tuổi lao động ngày càng tăng lên dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn lao động. Suy giảm dân số ở độ tuổi lao động ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế kéo theo các vấn đề về phúc lợi xã hội như lương hưu và các dịch vụ chăm sóc y tế. Người về hưu tăng lên trở thành gánh nặng cho chính phủ về chế độ lương hưu, phúc lợi xã hội. Về vấn đề xã hội mà nguyên nhân do tình trạng già hóa dân số cũng là một bài toán hóc búa đối với chính phủ Nhật Bản. Mỗi năm, Nhật Bản đóng cửa các trường tiểu học và trung học, chuyển thành trung tâm chăm sóc người cao tuổi, do tỉ lệ các cụ già neo đơn, không có người chăm sóc cao. Cách giải quyết của Chĩnh phủ Nhật: Chính phủ Nhật khuyến khích nguồn lao động từ nước ngoài, nhất là các nước khu vực Đông Nam Á. Ngành hộ lý, điều dưỡng tại Nhật là một trong những ngành đang thiếu hụt trầm trọng lực lượng lao động nghiêm trọng, do vậy Nhật Bản đang đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực ngành điều dưỡng từ các quốc gia khác. Khi học ngành điều dưỡng sẽ được nhận vào làm việc tại các viện dưỡng lão, hay các cơ sở phúc lợi xã hội, đồng thời có cơ hội thực tập trong các cơ sở này ngay từ khi còn đi học.
Trả lời
Về mặt kinh tế, người ở độ tuổi lao động ngày càng giảm đi, người hết tuổi lao động ngày càng tăng lên dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn lao động. Suy giảm dân số ở độ tuổi lao động ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế kéo theo các vấn đề về phúc lợi xã hội như lương hưu và các dịch vụ chăm sóc y tế. Người về hưu tăng lên trở thành gánh nặng cho chính phủ về chế độ lương hưu, phúc lợi xã hội. Về vấn đề xã hội mà nguyên nhân do tình trạng già hóa dân số cũng là một bài toán hóc búa đối với chính phủ Nhật Bản. Mỗi năm, Nhật Bản đóng cửa các trường tiểu học và trung học, chuyển thành trung tâm chăm sóc người cao tuổi, do tỉ lệ các cụ già neo đơn, không có người chăm sóc cao. Cách giải quyết của Chĩnh phủ Nhật: Chính phủ Nhật khuyến khích nguồn lao động từ nước ngoài, nhất là các nước khu vực Đông Nam Á. Ngành hộ lý, điều dưỡng tại Nhật là một trong những ngành đang thiếu hụt trầm trọng lực lượng lao động nghiêm trọng, do vậy Nhật Bản đang đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực ngành điều dưỡng từ các quốc gia khác. Khi học ngành điều dưỡng sẽ được nhận vào làm việc tại các viện dưỡng lão, hay các cơ sở phúc lợi xã hội, đồng thời có cơ hội thực tập trong các cơ sở này ngay từ khi còn đi học.