Hôn mê nhiễm toan ceton có đặc điểm

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. Do thiếu insulin trầm trọng. B. Chủ yếu ở Typ 1. C. Có glucose huyết tăng. D. Ceton niệu dương tính.
Trả lời
A. Do thiếu insulin trầm trọng. B. Chủ yếu ở Typ 1. C. Có glucose huyết tăng. D. Ceton niệu dương tính.