Trong văn hóa Hàn Quốc, con số nào bị cho là kém may mắn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Số 4 (đồng âm với từ “tử” trong âm Hán)
Trả lời
Số 4 (đồng âm với từ “tử” trong âm Hán)