màu xanh có nghĩa gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

màu xanh có nghĩa là không phải màu đỏ
Trả lời
màu xanh có nghĩa là không phải màu đỏ