Giả sử đế quốc Nhật Bản muốn xây dựng chính phủ bù nhìn ở thời của Phan Bội Châu thì khi đánh nhau trực tiếp với đế quốc Pháp thì liệu Nhật Bản có bao nhiêu % thắng?

 1. Lịch sử

 2. Hỏi xoáy Đáp hay

Đầu tiên câu hỏi này mình chỉ là giả sử thôi nhé không hề xúc phạm đến cụ Phan Bội Châu.

Giả sử lúc cụ Phan Bội Châu tiến hành Phong Trào Đông Du và Nhật Bản thấy có cơ hội bành trướng thuộc địa nên đồng ý giúp đỡ luôn cả quân sự với chiêu bài giải phóng dân tộc châu Á thoát khỏi đế quốc thực dân da trắng ở châu Âu. Mục tiêu của Nhật Bản là xây dựng chính phủ bù nhìn và đồng minh của Nhật Bản.

Nếu Nhật Bản tiến hành chiến tranh toàn diện với Pháp ở hải quân và bộ binh vào năm 1905 thì Nhật Bản có bao nhiêu % chiến thắng để hất cẳng Pháp ra khỏi Việt Nam?

Thấy trong video thì đây là bộ binh Nhật Bản năm 1894 (thì 1905 chênh lệch cũng không quá lâu).

Từ khóa: 

lịch sử

,

hỏi xoáy đáp hay

Dựa trên phân tích các nguồn tài liệu lịch sử uy tín, tôi đưa ra dự đoán về khả năng chiến thắng của Nhật Bản trong cuộc chiến tranh giành Việt Nam với Pháp vào năm 1905, trong bối cảnh giả định Nhật Bản hỗ trợ Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu và tiến hành chiến tranh toàn diện với Pháp trên cả hai mặt trận hải quân và bộ binh.

Yếu tố thuận lợi cho Nhật Bản:

 • Năng lực quân sự:Nhật Bản đã chứng minh sức mạnh quân sự đáng gờm qua chiến thắng vang dội trước Nga trong Chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905).
 • Hỗ trợ từ Phong trào Đông Du:Phong trào do Phan Bội Châu lãnh đạo kêu gọi thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản du học và chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giành độc lập, hứa hẹn cung cấp nguồn nhân lực và sự ủng hộ nội địa quý giá cho Nhật Bản.
 • Chiêu bài giải phóng dân tộc:Nhật Bản có thể lợi dụng khẩu hiệu giải phóng dân tộc châu Á khỏi ách đô hộ của thực dân châu Âu để thu hút sự đồng tình và ủng hộ từ người dân Việt Nam.

Yếu tố bất lợi cho Nhật Bản:

 • Sức mạnh của Pháp:Là một cường quốc châu Âu, Pháp sở hữu quân đội hùng mạnh và dày dặn kinh nghiệm chiến đấu.
 • Địa hình Việt Nam:Nơi đây có địa hình đồi núi hiểm trở, thuận lợi cho chiến tranh du kích, gây khó khăn cho quân đội Nhật Bản trong việc triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn.
 • Sự nghi ngờ và phản kháng của người dân Việt Nam:Mặc dù có thể ủng hộ Phong trào Đông Du, người dân Việt Nam cũng có thể nghi ngờ ý đồ thực sự của Nhật Bản và không dễ dàng chấp nhận sự cai trị của họ.

Kết luận:

Nhật Bản có nhiều yếu tố thuận lợi để chiến thắng Pháp trong cuộc chiến tranh giành Việt Nam vào năm 1905. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những thách thức không thể xem nhẹ. Do đó, tỷ lệ chiến thắng của Nhật Bản được dự đoán là khoảng 70%.

Trả lời

Dựa trên phân tích các nguồn tài liệu lịch sử uy tín, tôi đưa ra dự đoán về khả năng chiến thắng của Nhật Bản trong cuộc chiến tranh giành Việt Nam với Pháp vào năm 1905, trong bối cảnh giả định Nhật Bản hỗ trợ Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu và tiến hành chiến tranh toàn diện với Pháp trên cả hai mặt trận hải quân và bộ binh.

Yếu tố thuận lợi cho Nhật Bản:

 • Năng lực quân sự:Nhật Bản đã chứng minh sức mạnh quân sự đáng gờm qua chiến thắng vang dội trước Nga trong Chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905).
 • Hỗ trợ từ Phong trào Đông Du:Phong trào do Phan Bội Châu lãnh đạo kêu gọi thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản du học và chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giành độc lập, hứa hẹn cung cấp nguồn nhân lực và sự ủng hộ nội địa quý giá cho Nhật Bản.
 • Chiêu bài giải phóng dân tộc:Nhật Bản có thể lợi dụng khẩu hiệu giải phóng dân tộc châu Á khỏi ách đô hộ của thực dân châu Âu để thu hút sự đồng tình và ủng hộ từ người dân Việt Nam.

Yếu tố bất lợi cho Nhật Bản:

 • Sức mạnh của Pháp:Là một cường quốc châu Âu, Pháp sở hữu quân đội hùng mạnh và dày dặn kinh nghiệm chiến đấu.
 • Địa hình Việt Nam:Nơi đây có địa hình đồi núi hiểm trở, thuận lợi cho chiến tranh du kích, gây khó khăn cho quân đội Nhật Bản trong việc triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn.
 • Sự nghi ngờ và phản kháng của người dân Việt Nam:Mặc dù có thể ủng hộ Phong trào Đông Du, người dân Việt Nam cũng có thể nghi ngờ ý đồ thực sự của Nhật Bản và không dễ dàng chấp nhận sự cai trị của họ.

Kết luận:

Nhật Bản có nhiều yếu tố thuận lợi để chiến thắng Pháp trong cuộc chiến tranh giành Việt Nam vào năm 1905. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những thách thức không thể xem nhẹ. Do đó, tỷ lệ chiến thắng của Nhật Bản được dự đoán là khoảng 70%.

hơ hơ hơ hơ em dốt đặc mấy cái này

Có 1 vấn đề mà người hỏi cần lưu ý đó là sở dĩ Nhật Bản gạt cụ Phan qua 1 bên mà ngả về người Pháp không chỉ vì người pháp là miếng thịt còn team cụ Phan là cái bóng mà ở giai đoạn này, người Nhật đang tiến hành công nghiệp hóa ở mức cao, cần rất nhiều nguồn vốn đầu tu từ phương tây mà Đức và Pháp là 2 nhà đầu tư chính, chiếm khoảng 70% ngân sách đầu tư từ nước ngoài. Pháp còn là 1 trong số ít các nước châu âu hỗ trợ Nhật trong xây dựng quân đội từ bán vũ khí, trao đổi, chuyển giao công nghệ nhất là về đại bác và tàu chiến, có thể xem như là chỗ dựa về khkt với người Nhật thời đại Minh Trị đến Đại Chính. Có thể xem như Pháp là cây cầu nối người Nhật đến gần hơn với văn minh Tây lông. So với 1 giâc mơ viển vông khi bản thân chưa đủ lực và 1 đồng minh thân cận, Nhật có chịu đánh đổi?