Giải thích các bước đi của Việt Nam trong vụ việc đụng độ với Trung Quốc tại bãi Tư Chính lần này.

  1. Tin Tức

Theo dòng thời sự về vụ việc đụng độ với TQ lần này, qua đó có thể thấy công cuộc bảo vệ tổ quốc rất gian nan vất vả.

Từ khóa: 

việt nam

,

ngăn chặn

,

trung quốc

,

xâm phạm

,

bãi tư chính

,

tin tức