Mắc kẹt hay thoát ra?

  1. Phong cách sống

Bạn có dám bỏ một công việc lương cao nhưng nó không đem lại giá trị tinh thần cho bạn, không phù hợp với con người của bạn để dừng lại và định hướng lại cuộc đời mình, từ con số 0 với một công việc mới.

Bạn có dám đánh đổi để tìm kiếm niềm vui đích thực của đời mình dù sẽ có rất nhiều mơ hồ và khó khăn không?

Từ khóa: 

phong cách sống

Là mình thì còn tuỳ giai đoạn, lúc đó mình đang ưu tiên điều gì. Nếu là giai đoạn mình cần tiền, ưu tiên tài chính thì chắc chắn mình không dám bỏ công việc đang làm rồi. Nhưng nếu đã tích luỹ đủ tài chính để sống sót qua giai đoạn khó khăn khi phải bắt đầu từ con số 0 thì chắc chắn là mình sẽ bỏ. Nói chung, mình nghĩ mình sẽ không đánh đổi gì cả, chỉ là thiết kế một lộ trình để có thể thực hiện những điều mình muốn sao cho phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời thôi.

Trả lời

Là mình thì còn tuỳ giai đoạn, lúc đó mình đang ưu tiên điều gì. Nếu là giai đoạn mình cần tiền, ưu tiên tài chính thì chắc chắn mình không dám bỏ công việc đang làm rồi. Nhưng nếu đã tích luỹ đủ tài chính để sống sót qua giai đoạn khó khăn khi phải bắt đầu từ con số 0 thì chắc chắn là mình sẽ bỏ. Nói chung, mình nghĩ mình sẽ không đánh đổi gì cả, chỉ là thiết kế một lộ trình để có thể thực hiện những điều mình muốn sao cho phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời thôi.