1. Lập trình

Giới thiệu công nghệ HTML 5

HTML – những thông tin cần biết

HTML (HyperText Markup Language – Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản) là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web.

Picture1


Vào tháng ba năm 1989, một nhà vật lý chưa có tên tuổi là Tim Berners-Lee đã viết đề xuất: “Quản lý thông tin” trên internet. Lúc đó Lee đang làm việc cho CERN (CERN là một phòng nghiên cứu về vật lý hạt nhân của Châu Âu có trụ sở tại Geneva). Đề xuất của Lee có cách gọi giản dị là World Wide Web. Đề nghị của ông mới đầu nhận được rất ít sự chú ý. Mike Sendall (sếp của Berners-Lee) viết “mơ hồ, nhưng thú vị” lên bìa bản report. Tuy vậy, Berners-Lee vẫn không bỏ cuộc. Lee tiếp tục viết ra HyperText Transfer Protocol (HTTP), WorldWideWeb (WWW) và HyperText Markup Language (HTML).

Hiểu đơn giản rằng HTML là ngôn ngữ để lập trình website theo cấu trúc dạng thẻ. Phiên bản mới nhất là HTML5 được phát hành năm 2014. HTML5 có thêm nhiều tính năng cú pháp mới. Bao gồm các thẻ mới như <video>, <audio>, <canvas>, cũng như sự tích hợp của đồ họa vector có khả năng mở rộng (Scalable Vector Graphics) nội dung (thay thế việc sử dụng thẻ chung <object>) và MathML cho các công thức toán học. Những tính năng này được thiết kế để làm cho HTML dễ dàng bao quát, xử lý đa phương tiện và nội dung đồ họa trên web mà không cần phải dùng đến quyền sở hữu bổ sung (Như Flash của Adobe) và APIs. Các yếu tố mới khác như <section>, <article>, <header> và <nav>, được thiết kế để làm phong phú thêm nội dung ngữ nghĩa của tài liệu.

Từ khóa: html, css, web, Lập trình