1. Lập trình

CSS – Lịch sử và công dụng

Cascading Style Sheets (CSS) là một ngôn ngữ bảng kiểu được sử dụng để mô tả trình bày của một tài liệu viết bằng một ngôn ngữ đánh dấu. CSS thường được sử dụng để thiết lập kiểu dáng trực quan của website và giao diện người dùng được viết bằng HTML hay XHTML. CSS cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ tài liệu XML nào, bao gồm cả XML đơn giản, SVG và XUL. Cùng với HTML và JavaScript, CSS là một công nghệ nền tảng được hầu hết các trang web sử dụng để tạo website có giao diện trực quan, giao diện người dùng cho các ứng dụng web và các giao diện người dùng cho nhiều ứng dụng di động.

Picture1


Phiên bản mới nhất là CSS3. Đây là một tiêu chuẩn mới và là bản nâng cấp đáng kể của CSS. CSS3 là một thành phần làm nên website một cách toàn diện nhất với nhiều hỗ trợ sẵn có mà không cần phải dùng tới thành phần bổ sung như: JavaScript , Jquery, Flash,… việc này khiến website tải nhanh chóng hơn.

Từ khóa: css, html, web, Lập trình