1. Lập trình

[Infographic] Ngôn ngữ lập trình nào nên học đầu tiên

Lướt internet một lúc thì mình tìm được một cái infographic gần như là đầy đủ về các ngôn ngữ lập trình. Chúc các bạn đọc vui vẻ!

99eDRWR

Nguồn:

https://www.reddit.com/r/coolguides/comments/82y5rv/which_programming_language_should_i_learn_first/


Từ khóa: ngôn ngữ lập trình, it, Lập trình

bài viết rất hữu ít

Trả lời

bài viết rất hữu ít

Rất tổng quan và cô đọng. Cảm ơn tác giả!

python! rất hay

Mình nghĩ nên bắt đầu bằng - hoặc python.