1. Văn hóa

Các bạn hiểu và suy nghĩ như thế nào về tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ ở Việt Nam hiện nay?

Trong các tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay, có thể thấy rằng, thờ Mẫu là một tín ngưỡng đang có sự hồi sinh và phát triển mạnh mẽ, được khá nhiều người quan tâm (từ những người có căn số, các con nhang đệ tử, giới nghiên cứu cho đến các bạn trẻ và nhiều thành phần xã hội khác). Tuy nhiên, một thực tế là, trong rất nhiều người quan tâm đến nó, có những người hiểu khá rõ ràng, sâu sắc về tín ngưỡng này (nhất là nghi lễ lên đồng) nhưng cũng có nhiều người quan tâm nhưng không hiểu gì hoặc hiểu không thấu đáo; có người đánh giá cao về vai trò, ý nghĩa, giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ nhưng có người lại cho rằng đó là hiện tượng buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan. Bản thân mình cũng không rõ lắm và thấy khá mông lung. Vì vậy,mình rất mong nhận được những ý kiến, quan điểm của các bạn về vấn đề này. Cảm ơn các bạn!
Từ khóa: Văn hóa