Gợi ý đề tài nghiên cứu khoa học liên quan tới lĩnh vực văn hóa truyền thông?

E là sinh viên năm nhất đang muốn tìm 1 đề tài nghiên cứu khoa học liên quan tới lĩnh vực văn hóa truyền thông.Mọi người cho e xin ý kiến nên chọn đề tài nào hoặc đề tài đó có thể đảm bảo tính mới và tính nổi thì càng tốt ạ

Từ khóa: Truyền thông đa phương tiện, Văn hóa

Gì ghê vậy :)) Năm 1 anh còn chưa biết được nghiên cứu khoa học là như nào nữa, em năm nhất em chơi thẳng tay luôn

Anh thì không thuộc về lĩnh vực này nên anh có thể không đưa ra được đề tài nào hay ho, nếu là vật lý thì còn được :))

Em có thể thử xem những cái đề tài gợi ý của anh, chắc chắn nó sẽ không hay bằng những người trong ngành đó

Đề tài 1: Giải pháp ứng phó việc lạm dụng điện thoại di động quá nhiều ở trẻ em dưới 14 tuổi

Đề tài 2: Nghiên cứu về nhận thức của giới trẻ với các vấn đề về chính trị, xã hội và phong tục tập quán truyền thống

Đề tài 3: Các giải pháp tiếp cận mọi người về vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay

Đề tài 4: Thay đổi nhận thức của giới trẻ về chủ quyền, lịch sử thông qua các cách tiếp cận mới mẻ

Đề tài 5: Thực trạng hiện nay của giới trẻ là từ bắt nạt trên không gian mạng đến bị bắt nạt ngoài đời: Biện pháp bảo vệ

Chắc anh chỉ được vậy thôi, tại đây không phải là lĩnh vực chuyên môn, cái này em phải hỏi người trong ngành và người mà chuyên môn chứ các chủ đề nghiên cứu khoa học thường rất rộng và mong lung :)) Nếu là vật lý thì anh có thể có rất nhiều đề tài khác nhau để các bạn từ cấp 3 đến đại học có thể làm được :)) Tuy nhiên nó cũng sẽ hơi sâu 1 chút

Trả lời

Gì ghê vậy :)) Năm 1 anh còn chưa biết được nghiên cứu khoa học là như nào nữa, em năm nhất em chơi thẳng tay luôn

Anh thì không thuộc về lĩnh vực này nên anh có thể không đưa ra được đề tài nào hay ho, nếu là vật lý thì còn được :))

Em có thể thử xem những cái đề tài gợi ý của anh, chắc chắn nó sẽ không hay bằng những người trong ngành đó

Đề tài 1: Giải pháp ứng phó việc lạm dụng điện thoại di động quá nhiều ở trẻ em dưới 14 tuổi

Đề tài 2: Nghiên cứu về nhận thức của giới trẻ với các vấn đề về chính trị, xã hội và phong tục tập quán truyền thống

Đề tài 3: Các giải pháp tiếp cận mọi người về vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay

Đề tài 4: Thay đổi nhận thức của giới trẻ về chủ quyền, lịch sử thông qua các cách tiếp cận mới mẻ

Đề tài 5: Thực trạng hiện nay của giới trẻ là từ bắt nạt trên không gian mạng đến bị bắt nạt ngoài đời: Biện pháp bảo vệ

Chắc anh chỉ được vậy thôi, tại đây không phải là lĩnh vực chuyên môn, cái này em phải hỏi người trong ngành và người mà chuyên môn chứ các chủ đề nghiên cứu khoa học thường rất rộng và mong lung :)) Nếu là vật lý thì anh có thể có rất nhiều đề tài khác nhau để các bạn từ cấp 3 đến đại học có thể làm được :)) Tuy nhiên nó cũng sẽ hơi sâu 1 chút

câu này thì phải mời anh

Nguyễn Tấn Minh Tiến
trả lời mới chuẩn ^^