Hiện tại, bạn có đang mắc kẹt với điều gì không?

Một con người, sự việc, tư tưởng, niềm tin, quan điểm, mối quan hệ...?

Từ khóa: Tâm sự cuộc sống

Rất nhiều người đã từng thấy mình bị mắc kẹt với một công việc không hề mong muốn, khi đang tìm kiếm bến đỗ mơ ước. Ngày dường như dài lê thê khi ta làm việc với cảm giác đang “sập bẫy”. Sự bực tức ngấm dần vào tâm trí. Và sẽ vô cùng dễ hiểu nếu cả ngày bạn đều bị ám ảnh bởi suy nghĩ “Cho tôi thoát ra khỏi chỗ này đi!”.

Sự phản kháng sẽ chỉ khiến sự việc tệ hơn. Bài học lớn mà nhiều người đã nghiệm được chính là nên nỗ lực mọi cách tìm ra được mục tiêu khiến bạn “phải lòng” công việc một lần nữa. Cảm nhận lại những nhiệt huyết và động lực trong bản thân, gỡ rối cho chính mình rồi tiến lên phía trước. Một khi đã giải câu đố khó, cánh cửa hứa hẹn tương lai tốt đẹp sẽ mở ra cho bạn

Trả lời

Rất nhiều người đã từng thấy mình bị mắc kẹt với một công việc không hề mong muốn, khi đang tìm kiếm bến đỗ mơ ước. Ngày dường như dài lê thê khi ta làm việc với cảm giác đang “sập bẫy”. Sự bực tức ngấm dần vào tâm trí. Và sẽ vô cùng dễ hiểu nếu cả ngày bạn đều bị ám ảnh bởi suy nghĩ “Cho tôi thoát ra khỏi chỗ này đi!”.

Sự phản kháng sẽ chỉ khiến sự việc tệ hơn. Bài học lớn mà nhiều người đã nghiệm được chính là nên nỗ lực mọi cách tìm ra được mục tiêu khiến bạn “phải lòng” công việc một lần nữa. Cảm nhận lại những nhiệt huyết và động lực trong bản thân, gỡ rối cho chính mình rồi tiến lên phía trước. Một khi đã giải câu đố khó, cánh cửa hứa hẹn tương lai tốt đẹp sẽ mở ra cho bạn

Trong chuyện tình cảm,với hai từ"mãi mãi" là bao lâu vậy mọi người???