Các nhà khoa học ở ngành này thường ít nhiều không ưa người của ngành khoa học khác phải không?

Chẳng hạn giữa các nhà Vật lý, Toán học, Hoá học...

Từ khóa: Phong cách sống, Khoa học

Làm gì có bạn, nhiều khi chúng tôi còn hay đùa giỡn với nhau và hợp tác với nhau, chắc các bạn chưa từng nghe 1 giáo sư ngành vật lý làm thơ để cãi nhau với 1 giáo sư bên ngành triết học đâu nhỉ, ngồi cười cả buổi luôn ấy :)) Mỗi ngành khoa học hoặc mỗi nhà khoa học đều có các hướng khác nhau để nghiên cứu nên chúng tôi thường học hỏi lẫn nhau chứ ghét nhau cho chết à :)) Ví dụ tôi nghiên cứu về vật liệu nano và quang học, chẳng lẽ tôi lại đi ghét 1 đứa nghiên cứu về thiên văn học, và nói rằng thiên văn học là 1 ngành viễn vong, 1 ngành chả hữu dụng gì cho xã hội, đất nước :)) Bạn thấy cái cách ghét như vậy nó tào lao không, ví dụ khác như bên ngành toán học, nghiên cứu gì mà: phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân, nghiên cứu bài toán ngược, nghiên cứu về các vấn đề trong phương trình đạo hàm riêng, nghiên cứu về các tuyến tính, vành, trường trong cấu trúc đại số, ... Bạn thấy trong số các bài nghiên cứu này có cái nào giúp ích gì được cho xã hội không :)) Vậy nên bạn nói chuyện với 1 số người, thì họ nghĩ 1 số ngành khoa học là viễn vong vì nó chả giúp ích gì được cả, tuy nhiên với các nhà khoa học như chúng tôi, nó có thể giúp được rất nhiều thứ, vì ngôn ngữ hàn lâm các bạn không hiểu nên các bạn cho rằng nó sai và nó chả giúp ích gì được, xin lỗi bạn chứ để ra được các bài viết bằng ngôn ngữ đại chúng cho các bạn hiểu thì tiền thân của các bài viết đó tất cả đều viết bằng ngôn ngữ của toán học, hàn lâm :))

Trả lời

Làm gì có bạn, nhiều khi chúng tôi còn hay đùa giỡn với nhau và hợp tác với nhau, chắc các bạn chưa từng nghe 1 giáo sư ngành vật lý làm thơ để cãi nhau với 1 giáo sư bên ngành triết học đâu nhỉ, ngồi cười cả buổi luôn ấy :)) Mỗi ngành khoa học hoặc mỗi nhà khoa học đều có các hướng khác nhau để nghiên cứu nên chúng tôi thường học hỏi lẫn nhau chứ ghét nhau cho chết à :)) Ví dụ tôi nghiên cứu về vật liệu nano và quang học, chẳng lẽ tôi lại đi ghét 1 đứa nghiên cứu về thiên văn học, và nói rằng thiên văn học là 1 ngành viễn vong, 1 ngành chả hữu dụng gì cho xã hội, đất nước :)) Bạn thấy cái cách ghét như vậy nó tào lao không, ví dụ khác như bên ngành toán học, nghiên cứu gì mà: phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân, nghiên cứu bài toán ngược, nghiên cứu về các vấn đề trong phương trình đạo hàm riêng, nghiên cứu về các tuyến tính, vành, trường trong cấu trúc đại số, ... Bạn thấy trong số các bài nghiên cứu này có cái nào giúp ích gì được cho xã hội không :)) Vậy nên bạn nói chuyện với 1 số người, thì họ nghĩ 1 số ngành khoa học là viễn vong vì nó chả giúp ích gì được cả, tuy nhiên với các nhà khoa học như chúng tôi, nó có thể giúp được rất nhiều thứ, vì ngôn ngữ hàn lâm các bạn không hiểu nên các bạn cho rằng nó sai và nó chả giúp ích gì được, xin lỗi bạn chứ để ra được các bài viết bằng ngôn ngữ đại chúng cho các bạn hiểu thì tiền thân của các bài viết đó tất cả đều viết bằng ngôn ngữ của toán học, hàn lâm :))

Mình thấy là không. Nhà khoa học họ làm việc lý tính và logic chứ ít khi theo cảm tính, thêm nữa mỗi môn khoa học có hướng tiếp cận nghiên cứu cũng như hệ quy chiếu khác nhau nên không thể nhập nhằng được. Các nhà khoa học tranh luận thường thắng thắn và khá aggressive (từ này mình dùng tiếng Anh vì không có từ thay thế đầy đủ trong tiếng Việt) nên dễ khiến người khác cảm thấy họ không ưa nhau. Tuy nhiên, công việc là công việc, đời sống là đời sống chứ ít khi nào họ nhập nhằng hai điểm này với nhau ấy.

câu hỏi hơi kì =))) tại sao lại không ưa nhau cơ chứ, ngành khoa học rộng và nhiều lĩnh vực. Ví dụ bạn làm về marketing vị trí content creater thì bạn có thường không ưa người làm mảng design không. Mình đoán là không, vì có mối quan hệ bổ sung hỗ trợ nhau mà.

Trong khoa học cũng thế, nghiên cứu này làm tiền dề cho nghiên cứu kia phát triển. Có khi họ còn "chơi thân" với nhau ấy chứ.