1. Phát triển sản phẩm

Google hay Apple đang làm UX tốt hơn?

Bạn nghĩ 2 hãng này thì ai đang là người làm UX cho người dùng tốt hơn xét trên nhiều khía cạnh (Điện thoại, phần mềm v.v...)
Screen Shot 2018-11-03 at 3.55.02 PM
Từ khóa: ux, Phát triển sản phẩm
Mình đánh giá Apple cao hơn google tầm 2 trình. Thẩm mỹ (UI) tốt hơn và UX cũng hợp lý hơn. Gần đây khi Apple chuyển sang Timcook thì mặt thẩm mỹ UI bị xuống 1 chút.

Mình cảm nhận phong cách thiết kế của Google thì đi theo hướng đơn giản, dễ hiểu, tiết kiệm. Phong cách thiết kế của Apple có cá tính hơn, nó hướng tới sự hiệu quả. Hai phong cách thiết kế này phù hợp với tập khách hàng mục tiêu của hai hãng. Với google tập user là đại chúng nên phù hợp với sự đơn giản, dễ hiểu, tối giản. Với Apple đó là phân khúc cao cấp hơn 1 chút, có nhu cầu thể hiện bản thân nhiều hơn, cá tính, chất, hiệu quả.

Trả lời

Mình đánh giá Apple cao hơn google tầm 2 trình. Thẩm mỹ (UI) tốt hơn và UX cũng hợp lý hơn. Gần đây khi Apple chuyển sang Timcook thì mặt thẩm mỹ UI bị xuống 1 chút.

Mình cảm nhận phong cách thiết kế của Google thì đi theo hướng đơn giản, dễ hiểu, tiết kiệm. Phong cách thiết kế của Apple có cá tính hơn, nó hướng tới sự hiệu quả. Hai phong cách thiết kế này phù hợp với tập khách hàng mục tiêu của hai hãng. Với google tập user là đại chúng nên phù hợp với sự đơn giản, dễ hiểu, tối giản. Với Apple đó là phân khúc cao cấp hơn 1 chút, có nhu cầu thể hiện bản thân nhiều hơn, cá tính, chất, hiệu quả.