1. An ninh mạng

Hack lấy tricker report ... facebook?

Ai cũng biết fb đúng không. Có hàng tá hàng sa số người làm dịch vụ hack lấy lại check pass fb, nó như một nghề vậy. Mình thây ai làm việc đó cũng khoe cọc tiền to đùng- ko biết có nhiều tiền thật ko.

Nhưng có 1 thăc mắc, tại sao fb lớn vậy mà ai muốn hack tk người khác thì hack,  muốn lấy thì lấy, muốn là gì cũng được như cái chợ vậy. 1 công ty lớn sao lại để tình trạng đó xảy ra . Thà hack sub hack like còn dễ hiểu chứ vụ tricker hack pass như cơm bữa vậy 

Các cao nhân giúp cho em hiểu

Từ khóa: An ninh mạng