Có thể bạn chưa biết những điều luật về cướp biển...

  1. Lịch sử

- Bạn sẽ có tiếng nói bình đẳng trong mọi việc, và được chia khẩu phần thức ăn và rượu mạnh như mọi thành viên khác (trừ trường hợp khẩn cấp)

-Bạn sẽ được chia phần chiến lợi phẩm như mọi người. Nhưng nếu bạn ăn trộm của tàu, bạn sẽ bị bỏ lên hoang đảo (bỏ lại bơ vơ một mình ở nơi xa lạ). Nếu bạn thó của đồng đội, bạn sẽ bị cắt tai cắt mũi rồi ném xuống biển.

- Tuyệt đối cấm cờ bạc ăn tiền.

- Đèn đóm phải tắt vào lúc tám giờ tối. Nếu bạn muốn tiếp tục cuộc nhậu, xin cứ việc uống trong bóng tối.

- Bạn phải giữ gìn gươm, dao găm và súng lục ở tình trạng hoàn hảo, sẵn sàng sử dụng.

- Tuyệt đối cấm phụ nữ lên tàu, dù với lý do gì đi nữa. Hình phạt là cái chết.

- Bỏ chạy khi lâm trận sẽ bị giết hoặc bỏ lại đảo hoang.

- Tuyệt đối cấm gây gổ đánh nhau trên tàu. Bất kỳ sự gây gổ nào sẽ được giải quyết trên bờ, bằng gươm hoặc súng, theo những quy tắc sau...

1.Đứng quay lưng lại với nhau.

2.Khi trọng tài ra lệnh, quay lại và bắn.

3.Nếu cả hai cùng bắn trượt, làm lại từ đầu với gươm (hoặc dao găm).

4.Kẻ làm đối thủ đổ máu sẽ thắng.

- Bạn không được phép rời bỏ hàng ngũ trừ phi đã được chia 1.000 bảng. (có thể tăng thu nhập nếu bị thương khi lâm trận. Người nào mất chân trong chiến đấu được 800 đồng ăn tám (đồng tiền bạc Tây Ban Nha cổ). Mất một mắt chỉ được 100 đồng.

- Chiến lợi phẩm chia theo trách nhiệm. Thuyền trưởng và lái tàu được gấp đôi. Phụ trách súng và buồm được gấp rưỡi; các trưởng toán được thêm một phần tư, còn lại như nhau.

Ảnh: Trận chiến giữa Râu đen và Robert Maynard - Hải quân Hoàng Gia Anh.

cướp biển
Từ khóa: 

cướp biển

,

quy định

,

lịch sử