Bán hàng đến cuối cùng là cung cấp giá trị hay lừa đảo?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Hiện nay mình thấy đầy rẫy ngoài xã hội những người bán hàng bất chấp mọi giá trị, đạo đức, sẵn sàng dùng đủ mọi thủ đoạn để lừa người tiêu dùng chi tiền.

Vậy rốt cuộc, tận cùng của bán hàng là gì? Nó có phải là môn lừa đảo?

Từ khóa: 

chuỗi cung ứng

,

bán hàng

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Ai mà chẳng muốn cái lợi cho mình. Nếu ng bán dùng mọi thủ đoạn như ng mua cảm thấy cái giá họ bỏ xứng đáng với cái họ nhận đc, đó chẳng phải là lừa đảo. Chỉ 1 bộ phận, đc gọi tên từ lâu, gian thương, là cố gắng lấy đc càng nhiều tiền càng tốt, mặc cho ng mua thế nào, ấy là lừa đảo.

Trả lời

Ai mà chẳng muốn cái lợi cho mình. Nếu ng bán dùng mọi thủ đoạn như ng mua cảm thấy cái giá họ bỏ xứng đáng với cái họ nhận đc, đó chẳng phải là lừa đảo. Chỉ 1 bộ phận, đc gọi tên từ lâu, gian thương, là cố gắng lấy đc càng nhiều tiền càng tốt, mặc cho ng mua thế nào, ấy là lừa đảo.

Chắc là đối với họ bán hàng là dù thế nào thì kiếm ra tiền càng nhiều càng tốt :(

Dựa vào sự thông thái của người tiêu dùng😊