Bằng đại học có quan trọng không?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Hi bạn, Học đại học chưa phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, tấm bằng đại học không quan trọng vì thực lực mới là tiêu chí đánh giá hàng đầu. Đó là những câu nói khá quen thuộc mà bạn thường nghe.

Nhiều bạn trẻ có tư tưởng bằng đại học không quan trọng vì nghe người khác nói vậy, do bạn bè mình nghỉ nên nghỉ theo, do thấy những mặt trái của vấn đề học đại học lãng phí tiền bạc và thời gian nên quyết định không học,... và thế là đi làm bất cứ công việc gì, được vài ba tháng, chán rồi lại nghỉ, cứ liên tục hành động mà không có kế hoạch, không biết mình thật sự muốn gì.

Những người đó dựa vào thời thế, ngồi chờ cơ hội đến với mình, chỉ biết đi làm, làm bất cứ việc gì cũng được và không biết mình làm vì điều gì. Một phần họ bị ảnh hưởng bởi những dẫn chứng quá phổ biến ngày nay như các tỷ phú thế giới Bill Gate, Steve Jobs... không tốt nghiệp đại học vẫn trở thành vĩ nhân, và cứ thế ngồi mơ mộng viễn vông và luôn luôn tự an ủi bản thân rằng mình không học đại học vẫn có thể thành công mà chẳng thấy hành động.

Một sự thật tàn nhẫn là không phải ai cũng có thể trở thành thiên tài, triệu phú thay đổi cả thế giới. Bạn bắt chước giống họ nhưng bạn không phải họ, bạn vẫn là bạn. Mãi mãi chỉ có một Bill Gate hay chỉ có duy nhất một Steve Jobs. Nhiều người còn dựa vào lí do đó mà biện hộ cho sự thất bại vì thiếu nỗ lực, cố gắng của bản thân thì thật đáng phải lên án.

Học đại học thật sự chưa bao giờ là vô ích, chỉ có bản thân tạo điều kiện để biến khoảng thời gian đi học của bạn trở nên vô ích. Hãy có chính kiến riêng của mình, đừng để bị ảnh hưởng bởi sự tác động từ bên ngoài vì chỉ bạn là người biết mình phải làm gì. Không nhận định nào hoàn toàn đúng và sai, tấm bằng đại học đôi khi không quan trọng, nhưng không phải là không cần thiết.

Trả lời

Hi bạn, Học đại học chưa phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, tấm bằng đại học không quan trọng vì thực lực mới là tiêu chí đánh giá hàng đầu. Đó là những câu nói khá quen thuộc mà bạn thường nghe.

Nhiều bạn trẻ có tư tưởng bằng đại học không quan trọng vì nghe người khác nói vậy, do bạn bè mình nghỉ nên nghỉ theo, do thấy những mặt trái của vấn đề học đại học lãng phí tiền bạc và thời gian nên quyết định không học,... và thế là đi làm bất cứ công việc gì, được vài ba tháng, chán rồi lại nghỉ, cứ liên tục hành động mà không có kế hoạch, không biết mình thật sự muốn gì.

Những người đó dựa vào thời thế, ngồi chờ cơ hội đến với mình, chỉ biết đi làm, làm bất cứ việc gì cũng được và không biết mình làm vì điều gì. Một phần họ bị ảnh hưởng bởi những dẫn chứng quá phổ biến ngày nay như các tỷ phú thế giới Bill Gate, Steve Jobs... không tốt nghiệp đại học vẫn trở thành vĩ nhân, và cứ thế ngồi mơ mộng viễn vông và luôn luôn tự an ủi bản thân rằng mình không học đại học vẫn có thể thành công mà chẳng thấy hành động.

Một sự thật tàn nhẫn là không phải ai cũng có thể trở thành thiên tài, triệu phú thay đổi cả thế giới. Bạn bắt chước giống họ nhưng bạn không phải họ, bạn vẫn là bạn. Mãi mãi chỉ có một Bill Gate hay chỉ có duy nhất một Steve Jobs. Nhiều người còn dựa vào lí do đó mà biện hộ cho sự thất bại vì thiếu nỗ lực, cố gắng của bản thân thì thật đáng phải lên án.

Học đại học thật sự chưa bao giờ là vô ích, chỉ có bản thân tạo điều kiện để biến khoảng thời gian đi học của bạn trở nên vô ích. Hãy có chính kiến riêng của mình, đừng để bị ảnh hưởng bởi sự tác động từ bên ngoài vì chỉ bạn là người biết mình phải làm gì. Không nhận định nào hoàn toàn đúng và sai, tấm bằng đại học đôi khi không quan trọng, nhưng không phải là không cần thiết.

Có và ko.

Bằng đại học cần có để cho con đường tương lai bạn bằng phẳng.

Nhưng nếu bạn cảm thấy cuộc sống này quá ngắn và bạn sẵn sàng đương đầu với thử thách. Hay nói cách khác bạn tự tin vào chính bản thân thì ko cần lắm.

Vế đầu đôi lúc khiến bạn mắc vào con đường "làm mướn" suốt đời nhưng nó cũng là tiền đề để bạn dễ dàng phát triển riêng. Còn ko học, tất nhiên tất cả chỉ là sự mò mẫm.