1. Trí tuệ nhân tạo

Hàm activition trong neural networks?

Tại sao hàm activition lại có thể dùng để điều chỉnh đầu ra của neural
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo

Câu hỏi trong tiêu đề của bạn không rõ nghĩa. Người đọc câu hỏi có thể nghĩ bạn định hỏi "Hàm activation trong NN là gì?", hay "Có những kiểu hàm activation nào hay được dùng trong NN?", v.v.


Đến khi click vào đọc thân câu hỏi thì lại thấy nội dung bạn định hỏi là "Tại sao...".


Việc đặt câu hỏi một cách tường minh, rõ nghĩa là kĩ năng quan trọng và nên được rèn luyện. Từ "activition" cũng là từ viết sai chính tả tiếng Anh. Khi câu hỏi không được viết rõ nghĩa hoặc cẩn thận thì bạn ít có cơ hội nhận được câu trả lời.

Trả lời

Câu hỏi trong tiêu đề của bạn không rõ nghĩa. Người đọc câu hỏi có thể nghĩ bạn định hỏi "Hàm activation trong NN là gì?", hay "Có những kiểu hàm activation nào hay được dùng trong NN?", v.v.


Đến khi click vào đọc thân câu hỏi thì lại thấy nội dung bạn định hỏi là "Tại sao...".


Việc đặt câu hỏi một cách tường minh, rõ nghĩa là kĩ năng quan trọng và nên được rèn luyện. Từ "activition" cũng là từ viết sai chính tả tiếng Anh. Khi câu hỏi không được viết rõ nghĩa hoặc cẩn thận thì bạn ít có cơ hội nhận được câu trả lời.

khi biến x qua tác động của hàm f(x) thì hiển nhiên là nó có sự thay đổi. y là kết quả đầu ra ta mong muốn thì chỉ cần tìm hàm f sao cho y~f(x) là đc.