1. Trí tuệ nhân tạo

Làm thế nào để xây dựng model trong trường hợp ít dữ liệu?

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo