Hán Nôm có học qua về bói toán không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có, sinh viên học ngành Hán Nôm được học sơ qua về bói toán trong môn Kinh Dịch.
Trả lời
Có, sinh viên học ngành Hán Nôm được học sơ qua về bói toán trong môn Kinh Dịch.