Hán Nôm quan trọng như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đứng từ nhiều phía để nhìn nhận Hán Nôm, hầu như tất cả các lĩnh vực đều ít, nhiều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến kiến thức Hán Nôm. Thư tịch Hán Nôm còn lại với số lượng lớn, có không gian và thời gian rộng, chất liệu thể hiện đa dạng, phong phú, với nhiều thể loại khác nhau. Khám phá những bí mật tiềm ẩn ở những văn bản Hán Nôm, trong đó hàm chứa kiến thức của nhiều lĩnh vực về xã hội nhân văn, tôn giáo, y học, quân sự, mĩ học, địa lý... là công việc của những nhà nghiên cứu. Bề nổi những kiến thức được chuyển tải bằng vốn từ vựng, phương tiện thông tin đến với người tiếp nhận, phần lớn lại là những thuật ngữ, khái niệm kết hợp từ những yếu tố gốc Hán. Đó chính là hạn chế đối với việc lĩnh hội kho tàng di văn phong phú của dân tộc trên mọi lĩnh vực.
Trả lời
Đứng từ nhiều phía để nhìn nhận Hán Nôm, hầu như tất cả các lĩnh vực đều ít, nhiều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến kiến thức Hán Nôm. Thư tịch Hán Nôm còn lại với số lượng lớn, có không gian và thời gian rộng, chất liệu thể hiện đa dạng, phong phú, với nhiều thể loại khác nhau. Khám phá những bí mật tiềm ẩn ở những văn bản Hán Nôm, trong đó hàm chứa kiến thức của nhiều lĩnh vực về xã hội nhân văn, tôn giáo, y học, quân sự, mĩ học, địa lý... là công việc của những nhà nghiên cứu. Bề nổi những kiến thức được chuyển tải bằng vốn từ vựng, phương tiện thông tin đến với người tiếp nhận, phần lớn lại là những thuật ngữ, khái niệm kết hợp từ những yếu tố gốc Hán. Đó chính là hạn chế đối với việc lĩnh hội kho tàng di văn phong phú của dân tộc trên mọi lĩnh vực.