Lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm ở đâu ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở phía bắc núi Ly Sơn thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), cách Tây An 50 km về phía đông.
Trả lời
Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở phía bắc núi Ly Sơn thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), cách Tây An 50 km về phía đông.