Hàn Quốc có bao nhiêu tỉnh? Kể tên những tỉnh đó?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hàn Quốc có 9 tỉnh : Chungcheong Bắc, Chungcheong Nam, Gangwon, Gyeonggi, Gyeongsang Bắc, Gyeongsang Nam, Jeju, Jeolla Bắc, Jeolla Nam.
Trả lời
Hàn Quốc có 9 tỉnh : Chungcheong Bắc, Chungcheong Nam, Gangwon, Gyeonggi, Gyeongsang Bắc, Gyeongsang Nam, Jeju, Jeolla Bắc, Jeolla Nam.