Tại sao người ta không đun axit sunfuric loãng cho nước bay hơi để tạo axit sunfuric đặc

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vì khi đun sôi axit sunfuric loãng nước bay hơi trước khi axit sunfuric bay hơi thì 1 phần tạo SO3 và mù axit bay ra ngoài không khí hết sức nguy hiểm
Trả lời
Vì khi đun sôi axit sunfuric loãng nước bay hơi trước khi axit sunfuric bay hơi thì 1 phần tạo SO3 và mù axit bay ra ngoài không khí hết sức nguy hiểm