Tại sao người nước ngoài lại thích chơi mô phỏng máy bay hơn Việt Nam?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

mô phỏng

,

công nghệ thông tin

Không những thích chơi mô phỏng máy bay, họ còn thích chơi mô phỏng những thứ khác, đối với mình cũng vậy. Nó sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức hay ho và một số kinh nghiệm nhất định vào đời sống. Có thể bạn thấy nó nhàm chán nhưng đối với họ đó là nơi thư giản như mình xem phim hay chơi game thôi.
Trả lời
Không những thích chơi mô phỏng máy bay, họ còn thích chơi mô phỏng những thứ khác, đối với mình cũng vậy. Nó sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức hay ho và một số kinh nghiệm nhất định vào đời sống. Có thể bạn thấy nó nhàm chán nhưng đối với họ đó là nơi thư giản như mình xem phim hay chơi game thôi.
Vì kinh tế của họ phát triển
Là theo sở thích của từng người, chứ không phải người nước ngoài thích chơi hơn người Việt mình.

Thích mqọ hiểm