Axit nào mạnh nhất?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

axit

,

hỏi xoáy đáp hay

Axit mạnh nhất hiện nay là triflorometansulfonic

Bạn nên tham khảo thêm ở trang web này:

Trả lời

Axit mạnh nhất hiện nay là triflorometansulfonic

Bạn nên tham khảo thêm ở trang web này:

Có rất nhiều loại axit mạnh.
Fluoroantimonic
HCL
HCL