Khiêm nhường là gì Giữa khiêm nhường và tự ti khác nhau như thế nào Có ranh giới ko?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

tự ti

,

phong cách sống

Chào bạn, mình nghĩ khiêm nhường là biết kiểm soát cái "tôi" của bản thân và điều phục được những ham muốn ích kỷ của nó. Còn tự ti là không hiểu rõ rồi dẫn đến mất niềm tin vào bản thân.

Ranh giới ấy do mỗi chúng ta tự đặt ra và định đoạt.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ khiêm nhường là biết kiểm soát cái "tôi" của bản thân và điều phục được những ham muốn ích kỷ của nó. Còn tự ti là không hiểu rõ rồi dẫn đến mất niềm tin vào bản thân.

Ranh giới ấy do mỗi chúng ta tự đặt ra và định đoạt.

Khiêm nhường là sống biết hòa mình chung trong mọi vấn đề.

Không có nghĩa phải hạ giá trị bản thân mình

Khiêm nhường là thái độ sẳn sàng tiếp nhận hòa mình để sống với mọi người

Khiêm nhường không phải là tự hạ mình hay chê bai mình

sống không hạ thấp bản thân.

Khiêm nhường là thái độ sẵn sàng tiếp nhận hòa mình để sống với mọi người

Khiêm nhường k có nghĩa là tự hạ mình hay chê bai mình. Khiêm nhường là duy trì niềm tự hào bản thân, về thành tích, giá trị bản thân nhưng không hề kiêu căng, ngạo mạn

Thái độ hoà hợp

K dám đêm bản thân ra có ranh giới 

Khiêm nhường là thái độ sẵn sàng tiếp nhận hòa mình để sống với mọi người

Khiêm nhường k có nghĩa là tự hạ mình hay chê bai mình. Khiêm nhường là duy trì niềm tự hào bản thân, về thành tích, giá trị bản thân nhưng không hề kiêu căng, ngạo mạn