Hàn Quốc là nước phát triển hay đang phát triển?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hàn Quốc là một nước phát triển, với nền kinh tế đứng thứ tư ở châu Á và đứng thứ 11 trên thế giới theo GDP năm 2016.
Trả lời
Hàn Quốc là một nước phát triển, với nền kinh tế đứng thứ tư ở châu Á và đứng thứ 11 trên thế giới theo GDP năm 2016.