1. Kiến thức chung

Hành pháp (Executive Branch) ở Mỹ là gì?

Mình hiện tại đang chuẩn bị để làm một bài thuyết trình cho một unit về Executive Branch ở Mỹ cho môn Văn hóa Văn minh Anh - Mỹ. Nhưng hiện tại, mình không hiểu rõ lắm về cấu trúc, nguyên do có sự tồn tại của Executive Branch, cách nó điều hành và tác động của nó lên xã hội, chính trị ở Mỹ và tình hình quốc tế?

Có ai ở Noron biết về Executive Branch có thể giúp mình với được không ạ vì mình chỉ còn mấy tuần nữa là phải thuyết trình rồi. Xin cảm ơn mọi người trước ạ.

Từ khóa: executive_branch, hanh_phap, Kiến thức chung