1. Tâm linh

Pháp luân công là gì?

Từ khóa: tâm linh

Tà đạo Pháp Luân Công cực kỳ nguy hiểm vì theo giáo lý của tà đạo này khi tập người tập ngồi thiền tưởng tượng rằng có pháp thân của Lý Hồng Chí đứng bên cạnh vào ra cơ thể làm tịnh hóa cho họ. Dần dần sẽ dẫn đến hoang tưởng dù thức hay ngủ cũng nghĩ rằng có Pháp Thân của Lý Hồng Chí bên cạnh vào ra cơ thể đây là tuyên truyền tróng sách Chuyển Pháp Luân của Lý Hồng Chí để khiến tín đồ bị ám thị và ảnh hưởng lệ thuộc vào giáo chủ.

https://cdn.noron.vn/2021/08/28/87132812611466338-1630117413.jpg

Ngoài ra tà đạo này còn hướng dẫn tín đồ một ngày bốn lần phát niệm tiêu diệt tà linh, tiêu diệt cộng sản sẽ dẫn đến một lúc nào đó sẽ bị hoang tưởng (ảo giác) như đập đá, nhìn đâu cũng thấy ma quỷ, nhìn đâu cũng thấy tà linh và nhìn đâu cũng thấy Pháp Thân của (xem thêm Pháp Luân Công hướng dẫn tín đồ phát niệm tại https://vn.minghui.org/news/1013-yeu-linh-phat-chinh-niem-va-thoi-gian-phat-chinh-niem-dong-bo-toan-cau.html)

còn đặc biệt nguy hiểm hơn nữa, khi Lý Hồng Chí ban đầu dẫn dụ các tín đồ của tôn giáo khác theo bằng các khẩu hiệu như “Pháp Luân Công phi kinh tế, phi chính trị phi tôn giáo” sau đó tuyên truyền về “bất nhị pháp môn” để khiến tín đồ xóa bỏ văn hóa tín ngưỡng truyền thống nhưng điều đặc biệt hơn cả là cuối cùng lại hướng dẫn tín đồ “sám hối trước pháp tượng của Chí (thờ Chí)”.

Trả lời

Tà đạo Pháp Luân Công cực kỳ nguy hiểm vì theo giáo lý của tà đạo này khi tập người tập ngồi thiền tưởng tượng rằng có pháp thân của Lý Hồng Chí đứng bên cạnh vào ra cơ thể làm tịnh hóa cho họ. Dần dần sẽ dẫn đến hoang tưởng dù thức hay ngủ cũng nghĩ rằng có Pháp Thân của Lý Hồng Chí bên cạnh vào ra cơ thể đây là tuyên truyền tróng sách Chuyển Pháp Luân của Lý Hồng Chí để khiến tín đồ bị ám thị và ảnh hưởng lệ thuộc vào giáo chủ.

https://cdn.noron.vn/2021/08/28/87132812611466338-1630117413.jpg

Ngoài ra tà đạo này còn hướng dẫn tín đồ một ngày bốn lần phát niệm tiêu diệt tà linh, tiêu diệt cộng sản sẽ dẫn đến một lúc nào đó sẽ bị hoang tưởng (ảo giác) như đập đá, nhìn đâu cũng thấy ma quỷ, nhìn đâu cũng thấy tà linh và nhìn đâu cũng thấy Pháp Thân của (xem thêm Pháp Luân Công hướng dẫn tín đồ phát niệm tại https://vn.minghui.org/news/1013-yeu-linh-phat-chinh-niem-va-thoi-gian-phat-chinh-niem-dong-bo-toan-cau.html)

còn đặc biệt nguy hiểm hơn nữa, khi Lý Hồng Chí ban đầu dẫn dụ các tín đồ của tôn giáo khác theo bằng các khẩu hiệu như “Pháp Luân Công phi kinh tế, phi chính trị phi tôn giáo” sau đó tuyên truyền về “bất nhị pháp môn” để khiến tín đồ xóa bỏ văn hóa tín ngưỡng truyền thống nhưng điều đặc biệt hơn cả là cuối cùng lại hướng dẫn tín đồ “sám hối trước pháp tượng của Chí (thờ Chí)”.

Theo cá nhân mình biết thì nó là một môn dạng dạng như khí công của tàu khựa, hay đúng hơn nó là một loại trong số đó. Tập nó cũng có tác dụng tăng cường sức khỏe dạng dạng như khí công hay yoga. Tuy nhiên từ đó một số thành phần đứng đầu dựa vào đấy tuyên truyền thành lập 1 cái giáo phái tà giáo. Trong đó thì về cơ bản giáo chủ tự phong mình là thần thánh, giáo lý của cái tà giáo này lấy ở mỗi nơi 1 ít xong rồi tự khẳng định rằng là đứng trên tất cả các loại tôn giáo khác. Đồng thời cũng tuyên truyền chống cộng.

Bạn có thể đọc 1 bài cảm nhận mà của 1 người đã học PLC và bỏ ở đây:


Là một môn tu tập, tương đối giống thiền định, cũng có phần giống yoga nhưng đơn giản dễ tập hơn. Mục đích của bộ môn là hướng người tập đến với cái Chân - Thiện - Nhẫn. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về PLC tại đây:

Bộ môn hướng dẫn đổ bê tông cốt người :)))