Hãy kể tên các kiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn THPT hiện nay?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn bản tự sự, văn bản miêu tả, văn bản nghị luận, văn bản thuyết minh, văn bản biểu cảm, văn bản ứng dụng.
Trả lời
Văn bản tự sự, văn bản miêu tả, văn bản nghị luận, văn bản thuyết minh, văn bản biểu cảm, văn bản ứng dụng.