Hãy trình bày những đặc điểm của thi pháp ca dao Việt Nam ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đặc điểm thi pháp ca dao Việt Nam: - Nhân vật: Đặc điểm đầu tiên là cái tôi trữ tình trong ca dao không có dấu vết cá nhân, cá thể gì. Thường thì các nhân vật không xưng danh, tuổi tác hay bất cứ một thông tin nào về mình mà chỉ xưng bằng các đại từ như :chàng, thiếp, nàng, anh, em,… Nhân vật cũng không có diện mạo, hành động, lời nói, quan hệ cụ thể như nhân vật tự sự và kịch nhưng nhân vật trữ tình cụ thể trong giọng điệu, cảm xúc, trong cách cảm, cách nghĩ thể hiện được tâm hồn người, tấm lòng người. Ca dao là loại thơ trữ tình dân gian, là tiếng nói của tư tưởng, tình cảm và mơ ước, khát vọng của người bình dân. Vì lẽ đó, khi những câu ca dao được ra đời và truyền đi trong cộng đồng, nó đã bị phai dần cái tôi trữ tình… sáng tác của một cá nhân mà được sửa đổi đôi chút và trở thành của cả cộng đồng, của cả những con người có cùng tình thế, ước mơ, tình cảm như câu ca dao. Và có lẽ vậy mà qua ca dao ta cảm nhận được sâu sắc nhịp trái tim yêu thương của người bình dân với tất cả sự ấm áp, ngọt ngào cùng tình yêu thương, lòng lạc quan, nghị lực ý chí phi thường vượt lên mọi khổ cực của cuộc sống.Vì thế nhân vật trữ tình trong ca dao là người bình dân, người thi sĩ, những người sáng tác, người diễn xướng,… thống nhất với nhau. - Thời gian :Trong thơ ca dân gian, thời gian của tác giả và thời gian của người đọc hòa lẫn với thời gian người diễn xướng. Thời gian hiện tại được xác định là thời điểm được sáng tác, diễn xướng và thời gian thưởng thức, tiếp nhận hài hòa làm một Thời gian trong ca dao có tính công thức và ước lệ : trăm năm, ngàn năm, chiều chiều, đêm đêm, đêm trăng thanh … Ngoài ra trong ca dao còn có thời gian đối lập: khi xưa, bây giờ, khi đi, khi về… sự thay đổi trong tình cảm. - Không gian nghệ thuật: gần gũi, bình dị ở làng quê, là phương tiện để nhân vật bộc lộ tâm tư, cảm xúc suy nghĩ của mình. Đây là không gian trần thế, đời thường gắn với môi trường sống thân thuộc với con người bình dân. - Các biểu tượng phổ biến: con cò, hoa hòe, hoa sen, trúc mai, cây đa, giếng nước, trăng,…
Trả lời
Đặc điểm thi pháp ca dao Việt Nam: - Nhân vật: Đặc điểm đầu tiên là cái tôi trữ tình trong ca dao không có dấu vết cá nhân, cá thể gì. Thường thì các nhân vật không xưng danh, tuổi tác hay bất cứ một thông tin nào về mình mà chỉ xưng bằng các đại từ như :chàng, thiếp, nàng, anh, em,… Nhân vật cũng không có diện mạo, hành động, lời nói, quan hệ cụ thể như nhân vật tự sự và kịch nhưng nhân vật trữ tình cụ thể trong giọng điệu, cảm xúc, trong cách cảm, cách nghĩ thể hiện được tâm hồn người, tấm lòng người. Ca dao là loại thơ trữ tình dân gian, là tiếng nói của tư tưởng, tình cảm và mơ ước, khát vọng của người bình dân. Vì lẽ đó, khi những câu ca dao được ra đời và truyền đi trong cộng đồng, nó đã bị phai dần cái tôi trữ tình… sáng tác của một cá nhân mà được sửa đổi đôi chút và trở thành của cả cộng đồng, của cả những con người có cùng tình thế, ước mơ, tình cảm như câu ca dao. Và có lẽ vậy mà qua ca dao ta cảm nhận được sâu sắc nhịp trái tim yêu thương của người bình dân với tất cả sự ấm áp, ngọt ngào cùng tình yêu thương, lòng lạc quan, nghị lực ý chí phi thường vượt lên mọi khổ cực của cuộc sống.Vì thế nhân vật trữ tình trong ca dao là người bình dân, người thi sĩ, những người sáng tác, người diễn xướng,… thống nhất với nhau. - Thời gian :Trong thơ ca dân gian, thời gian của tác giả và thời gian của người đọc hòa lẫn với thời gian người diễn xướng. Thời gian hiện tại được xác định là thời điểm được sáng tác, diễn xướng và thời gian thưởng thức, tiếp nhận hài hòa làm một Thời gian trong ca dao có tính công thức và ước lệ : trăm năm, ngàn năm, chiều chiều, đêm đêm, đêm trăng thanh … Ngoài ra trong ca dao còn có thời gian đối lập: khi xưa, bây giờ, khi đi, khi về… sự thay đổi trong tình cảm. - Không gian nghệ thuật: gần gũi, bình dị ở làng quê, là phương tiện để nhân vật bộc lộ tâm tư, cảm xúc suy nghĩ của mình. Đây là không gian trần thế, đời thường gắn với môi trường sống thân thuộc với con người bình dân. - Các biểu tượng phổ biến: con cò, hoa hòe, hoa sen, trúc mai, cây đa, giếng nước, trăng,…