1. Hỏi xoáy Đáp hay

Hãy tự bóc phốt chính mình để xem mình có những tật xấu nào?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay

Oops, thực ra tật xấu thì mình cũng khá ít: Lười, hậu đậu, hấp tấp, nóng tính,.... ít quá mình khum kể được nữa:(((

Trả lời

Oops, thực ra tật xấu thì mình cũng khá ít: Lười, hậu đậu, hấp tấp, nóng tính,.... ít quá mình khum kể được nữa:(((

Dí thì mới chạy. Nhậu thì phải say. Nói ít hôm nay. Nhưng hát thì rất hay. Ăn kén thích chay. Thể thao ít chạy. 
Ngủ nướng, lười, hậu đậu,v,v.....
Ít nói
Mê gái

Ngốc

Lười

Ngủ nhiều

Lười

Khá lười😁