Lễ chính thức của Giáng Sinh là ngày nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Ngày 25/12 DL hằng năm.
Trả lời
Ngày 25/12 DL hằng năm.
25/12
25/12
25-12
25.12
24/12
24\12
24/12