Muốn học lập trình web cần làm gì

  1. Lập trình

em muon hoc web ko ơit can hoc ntn ạ

Từ khóa: 

lập trình

Nên học từ sách trước; như là sách tiếng Việt, sách đạo đức...

Sau đó học dùng phần mềm như là UniKey

Trả lời

Nên học từ sách trước; như là sách tiếng Việt, sách đạo đức...

Sau đó học dùng phần mềm như là UniKey