Hệ thống ngữ âm trong tiếng Trung như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc có 36 nguyên âm(vận mẫu),gồm 6 nguyên âm đơn,13 nguyên âm kép,16 nguyên âm mũi và 1 nguyên âm uốn lưỡi.
Trả lời
Hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc có 36 nguyên âm(vận mẫu),gồm 6 nguyên âm đơn,13 nguyên âm kép,16 nguyên âm mũi và 1 nguyên âm uốn lưỡi.