Việc sáng tạo ra cái mới trong cuộc sống sẽ giúp ích như thế nào cho con người?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khiến cho con người càng ngày càng nhác đi và cải thiện cuộc sống hơn
Trả lời
Khiến cho con người càng ngày càng nhác đi và cải thiện cuộc sống hơn