1. Công nghệ thông tin

Hệ thống thanh toán toàn cầu đang hoạt động như thế nào ?

Tại sao phải mất phí khi thanh toán bằng thẻ tín dụng ? Tại sao phải mất phí khi chuyển tiền liên ngân hàng ? Chi phí này dùng cho việc gì ? Tại sao ViettelPay miễn phí ?
Từ khóa: thanh toán điện tử, Công nghệ thông tin

Rõ ràng là các giao dịch khi bạn thực hiện trên hệ thống, thì hệ thống đấy đã và đang phải chịu các chi phí :

  • Chi phí vận hành về server, máy móc, thiết bị
  • Chi phí vận hành là con người: giao dịch viên, CSKH, kỹ sư... 

Việc miễn phí giao dịch nội bộ sẽ khuyến khích cho nhiều người sử dụng dịch vụ của ngân hàng đó; đồng thời việc giao dịch liên ngân hàng thì các ngân hàng cũng mất nhiều chi phí vận hành hơn nên cần phải tính phí.

Viettel Pay mới ra mắt và đang miễn phí các giao dịch liên ngân hành, vì đây là cách khuyến khích người dùng mới sử dụng & phát sinh giao dịch qua Viettel Pay. Thực tế Viettel Pay đang phải cắt chi phí MKT (thu hút người dùng mới) để bù lại cho các chi phí vận hành này.

Và mình nghĩ, việc miễn phí này cũng chỉ có giới hạn về mặt thời gian thôi, chức chắc chắn nó không thể là mãi mãi cho toàn bộ user, vì nếu như thế DN chắc chắn sẽ lỗ và ko thể duy trì vận hành, phát triển được

Trả lời

Rõ ràng là các giao dịch khi bạn thực hiện trên hệ thống, thì hệ thống đấy đã và đang phải chịu các chi phí :

  • Chi phí vận hành về server, máy móc, thiết bị
  • Chi phí vận hành là con người: giao dịch viên, CSKH, kỹ sư... 

Việc miễn phí giao dịch nội bộ sẽ khuyến khích cho nhiều người sử dụng dịch vụ của ngân hàng đó; đồng thời việc giao dịch liên ngân hàng thì các ngân hàng cũng mất nhiều chi phí vận hành hơn nên cần phải tính phí.

Viettel Pay mới ra mắt và đang miễn phí các giao dịch liên ngân hành, vì đây là cách khuyến khích người dùng mới sử dụng & phát sinh giao dịch qua Viettel Pay. Thực tế Viettel Pay đang phải cắt chi phí MKT (thu hút người dùng mới) để bù lại cho các chi phí vận hành này.

Và mình nghĩ, việc miễn phí này cũng chỉ có giới hạn về mặt thời gian thôi, chức chắc chắn nó không thể là mãi mãi cho toàn bộ user, vì nếu như thế DN chắc chắn sẽ lỗ và ko thể duy trì vận hành, phát triển được