Làm thế nào để tăng tính chủ động, tích cực của Đoàn viên thanh niên khi họ không còn hứng thú với hoạt động Đoàn!!?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Cũng khó ,khi mà giới trẻ chúng ta ko còn thiết tha vs những hoạt động hay những bài hát về đảng đoàn về tình yêu quê hương đất nước thay vào đó chạy theo các trào lưu ko giống ai như ở trên mạng xã hội theo tôi nghĩ Khá Bảnh mà làm bí thư đoàn thì sẽ rất nhiều nam thanh nữ tú tham gia đấy😬😬
Trả lời
Cũng khó ,khi mà giới trẻ chúng ta ko còn thiết tha vs những hoạt động hay những bài hát về đảng đoàn về tình yêu quê hương đất nước thay vào đó chạy theo các trào lưu ko giống ai như ở trên mạng xã hội theo tôi nghĩ Khá Bảnh mà làm bí thư đoàn thì sẽ rất nhiều nam thanh nữ tú tham gia đấy😬😬

Các anh em có thể đổi avatar để cmt cho đỡ giống nhau không :))))

Một khi đủ mạnh về kinh tế. Thì con người ta sẽ chủ động làm những việc hữu ích cho xã hội.
Hoạt động cần thiết thực và ý nghĩa, tổ chức hoàn thiện, trò chơi hấp dẫn, có quyền lợi và được đảm bảo an toàn
To chuc cac hoat dong vhvn-tdtt
Hãy tìm ra vấn đề và giải quyết nó và luôn không ngừng đỗi mới sáng tạo đó
Đổi mới các hoạt động đoàn
Cần đổi mới tư duy, phát huy tính sáng tạo! Lựa chọn nội dung có trọng tâm trong các hoạt động về nguồn, ngoại khoá...
58