Làm sao để thu hút Đoàn viên là người có Đạo tham gia các hoạt động Đoàn tại cơ quan!?

  1. Xã hội

Hiện tại cơ quan m có các bạn Đoàn viên là người theo đạo, các bạn ít hứng thú với các hoạt động Đoàn, nhất là các hoạt động về VHVN. Các bạn hầu như không có ý định phấn đấu mà chỉ muốn haòn thành công tác chuyên môn mà thôi. Xin mọi người chỉ giáo

Từ khóa: 

đoàn thanh niên

,

xã hội

Mang lại lợi ích thiết thực. Cho cộng đồng, cho xã hoi và nhất kaf cho người có đạo
Trả lời
Mang lại lợi ích thiết thực. Cho cộng đồng, cho xã hoi và nhất kaf cho người có đạo
Tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích sẽ thu hút được các bạn tham gia
Đơn giản lắm, thay vì hát Đoàn ca, bạn chuyển sang hát Thánh ca là các bạn ấy tham gia ầm ầm.
Tách họ ra khỏi cha sứ