Kinh tế mũi nhọn?

nhiều nghành kinh tế mũi nhọn đối với nước ta khi có biển đông vậy :))
Từ khóa: Văn hóa

Đến năn 2018 Chính phủ Việt Nam xác định 3 ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia là nông nghiệp, du lịch và công nghệ thông tin.

Xét về khía cạnh kinh tế, Biển Đông đã tạo điều kiện để Việt Nam phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn như: thủy sản, dầu khí, giao thông hàng hải, đóng tàu, du lịch…

Trả lời

Đến năn 2018 Chính phủ Việt Nam xác định 3 ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia là nông nghiệp, du lịch và công nghệ thông tin.

Xét về khía cạnh kinh tế, Biển Đông đã tạo điều kiện để Việt Nam phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn như: thủy sản, dầu khí, giao thông hàng hải, đóng tàu, du lịch…

Báo chí thì hay nói ngành mũi nhọn của Việt Nam là nông nghiệp + kinh tế biển. Lĩnh vực kinh tế biển là một lĩnh vực khá rộng, bao gồm giao thông hàng hải, thủy hải sản, du lịch, dầu khí...như bạn

Nguyễn Ngọc Trinh
đã nói, và nó có liên quan và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các vấn đề biển đông.

Công nghiệp