Bạn suy nghĩ gì về việc nhiều phong tục tập quán của người Việt Nam đang mất đi?

  1. Văn hóa

Nền văn hoá truyền thống Việt Nam được hình thành trên cơ sở của nền văn minh nông nghiệp. Cuộc sống của mỗi người Việt Nam đều gắn bó mật thiết với xóm làng, quê hương.

Dần dà, các tổ chức này ngày càng ổn định và chặt chẽ hơn.Trên cơ sở đồng lòng nhất trí, ở làng có luật của làng, gọi là hương ước, thợ thủ công ở các xóm nghề, phố nghề thì có phường ước. Từ đó, phong tục tập quán Việt Nam đa dạng lên nhưng không mất đi những nghi thức cho đến tận bây giờ. 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng nhiều phong tục tập quán của người Việt Nam đang dần mất đi, quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? Từ khóa: 

phong tục

,

tập quán

,

người việt nam

,

văn hóa

Mình thấy rất tiếc.

Có một số phong tục, nghề thì đúng là cũng dần phải phai nhạt theo thời gian, bởi nó không phù hợp với hướng phát triển của xã hội. Nhưng dù sao thì nó cũng đã gắn bó với một thời kỳ sống, cũng là nguyên nhân để tạo ra vô vàn điều đẹp đẽ bây giờ, mình nghĩ cần lưu lại để mang tính chất học hỏi, nghiên cứu.

Mình từng đi Hàn Quốc và thấy họ bảo quản những giá trị truyền thống rất tốt. Người dân có tinh thần dân tộc rất cao. Họ làm hẳn những khu vực làng cổ rộng lớn, tái tạo lại những nét truyền thống (đồng thời cũng là phim trường cho các phim cổ trang). Việt Nam cũng làm thế, chúng ta cũng có Làng Văn Hóa Các Dân Tộc ở trên Đồng Mô, Hà Nội, hay Bảo Tàng Dân Tộc Học ở Cầu Giấy, Hà Nội, mình đi các địa phương cũng hay ngó bảo tàng hoặc khu bảo tồn văn hóa. Nhưng cảm giác vẫn không đã, và cũng thấy xung quanh nhiều giá trị mất dần. 

Nói nhỏ nhặt, như nhiều trò chơi trẻ con mình nghĩ cần được bảo tồn, vì nó dạy rất nhiều thứ.

Trả lời

Mình thấy rất tiếc.

Có một số phong tục, nghề thì đúng là cũng dần phải phai nhạt theo thời gian, bởi nó không phù hợp với hướng phát triển của xã hội. Nhưng dù sao thì nó cũng đã gắn bó với một thời kỳ sống, cũng là nguyên nhân để tạo ra vô vàn điều đẹp đẽ bây giờ, mình nghĩ cần lưu lại để mang tính chất học hỏi, nghiên cứu.

Mình từng đi Hàn Quốc và thấy họ bảo quản những giá trị truyền thống rất tốt. Người dân có tinh thần dân tộc rất cao. Họ làm hẳn những khu vực làng cổ rộng lớn, tái tạo lại những nét truyền thống (đồng thời cũng là phim trường cho các phim cổ trang). Việt Nam cũng làm thế, chúng ta cũng có Làng Văn Hóa Các Dân Tộc ở trên Đồng Mô, Hà Nội, hay Bảo Tàng Dân Tộc Học ở Cầu Giấy, Hà Nội, mình đi các địa phương cũng hay ngó bảo tàng hoặc khu bảo tồn văn hóa. Nhưng cảm giác vẫn không đã, và cũng thấy xung quanh nhiều giá trị mất dần. 

Nói nhỏ nhặt, như nhiều trò chơi trẻ con mình nghĩ cần được bảo tồn, vì nó dạy rất nhiều thứ.

Cái gì cũ rồi thì sẽ thay bằng cái mới. Tập tục rồi cũng vậy thôi. Nhưng tiếc cho giới trẻ ngày nay đánh mất quá nhanh truyền thống, biết là toàn cầu hóa nhưng ng trẻ VN dễ hòa tan quá, sính ngoại thì có từ lâu nhưng hiện nay thì lại càng nhanh và mạnh. Ngay cả ngôn ngữ cũng lắm ng chen Việt - Anh, Anh - Việt loạn cả lên.

Ngẫm cũng buồn, 1 ngàn năm ba Tàu cố đồng hóa cha ông ta nhưng cuối cùng chỉ có hồn về bỏ xác lại. Vậy mà hiện nay, chưa tới 20 năm internet du nhập, mười mấy năm yahoo, fb, ng trẻ Việt sắp thành người tây mất rồi 😂😂

Cuộc sống không dừng lại, có phong tục mất đi nhưng lại có những phong tục mới xuất hiện.

Những thứ thuộc về văn hoá, nghệ thuật ; lễ nghĩa , tập quan cần gìn giữ như : làng nghề truyền thống; thơ ca hò vè, ca Dao, dân ca; các trò chơi hoặc hoạt động lễ hội- văn hoá ..mình nghĩ cần phải khuyến khích gìn giữ. Những thứ nếu là tập quán quá cổ hủ lạc hậu thì tìm cách thay đổi để thích nghi với xu hướng.


Hiện nay mình thấy rất nhiều các hoạt động văn hoá đang được phát huy để lưu giữ phong tục truyền thống, hi vọng sẽ có tương lai sáng sủa hơn
Những gì là lạc hậu thì cũng nên loại bỏ
Là do phong cách sống thay đổi 

mọi người thường nghĩ rằng người trẻ ko quan tâm đến văn hóa. em thì em nghĩ ngược lại là người trẻ rất dễ tiếp cận và có những người thật sự quan tâm nhưng họ bị 1 cái bóng phải-theo-đúng-truyền-thống quá lớn nên điều đó làm họ ko đc tự do chế tác và phát triển nhiều loại hình nghệ thuật theo phong cách mới ấy ạ.

Thực ra có những phong tục đã quá lạc hậu, nên thay đổi

Hội nhập nhanh ko chọn lựa