Hiệu ứng Doppler là gì?

Mình nhớ đã được học về hiệu ứng này những năm cấp 3. Dù ko nhớ là hồi lớp mấy. Bữa nay bị đứa cháu hỏi mà ko trả lời đc quê quá. Xin các bác giải thích thật ngắn gọn súc tích và nếu đc thì dẫn vài ví dụ ạ. :D

Từ khóa: khoa học, hiệu ứng doppler, Khoa học

Hiệu ứng Doppler đặt theo tên ông Doppler. Là hiệu ứng khi sóng thu được tại "nguồn thu" có tần số tăng lên hoặc giảm xuống khi "nguồn phát" di chuyển ra xa hoặc lại gần "nguồn thu". Lượng tăng hoặc giảm tỷ lệ với vận tốc tương đối giữa 2 nguồn. Áp dụng cho mọi loại sóng

Lý giải: Nguồn phát ra sóng ở 1 tần số nhất định thì khoảng cách 2 điểm trên sóng, ví dụ đỉnh sóng, sẽ có 1 khoảng cách nhất định. Khi nguồn phát sóng di chuyển thì vị trí phát đỉnh sóng đầu và sau sẽ thay đổi. Khi tiến gần thì khoảng cách 2 đỉnh sóng sẽ có khoảng cách ngắn hơn so với khi nguồn phát đứng yên hay là tần số nó cao hơn, hoặc khi rời xa thì khoảng cách 2 đỉnh sóng sẽ xa hơn nghĩa là tần số thấp hơn.

Ví dụ kinh điển là máy bay khi bay đến gần thì nghe âm rít cao và khi đi qua rồi đi xa dần thì âm thanh bắt đầu trầm đi. Kiểu như từ xa lại gần rồi ra xa là .... ú ú ú ú Ú Ú Ú ÚÚUÙÙ Ù Ù Ù ù ù ù ù.... 😂😂

Trả lời

Hiệu ứng Doppler đặt theo tên ông Doppler. Là hiệu ứng khi sóng thu được tại "nguồn thu" có tần số tăng lên hoặc giảm xuống khi "nguồn phát" di chuyển ra xa hoặc lại gần "nguồn thu". Lượng tăng hoặc giảm tỷ lệ với vận tốc tương đối giữa 2 nguồn. Áp dụng cho mọi loại sóng

Lý giải: Nguồn phát ra sóng ở 1 tần số nhất định thì khoảng cách 2 điểm trên sóng, ví dụ đỉnh sóng, sẽ có 1 khoảng cách nhất định. Khi nguồn phát sóng di chuyển thì vị trí phát đỉnh sóng đầu và sau sẽ thay đổi. Khi tiến gần thì khoảng cách 2 đỉnh sóng sẽ có khoảng cách ngắn hơn so với khi nguồn phát đứng yên hay là tần số nó cao hơn, hoặc khi rời xa thì khoảng cách 2 đỉnh sóng sẽ xa hơn nghĩa là tần số thấp hơn.

Ví dụ kinh điển là máy bay khi bay đến gần thì nghe âm rít cao và khi đi qua rồi đi xa dần thì âm thanh bắt đầu trầm đi. Kiểu như từ xa lại gần rồi ra xa là .... ú ú ú ú Ú Ú Ú ÚÚUÙÙ Ù Ù Ù ù ù ù ù.... 😂😂