Hòa bình là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hoà bình

,

hỏi xoáy đáp hay

Thế đấy. Cha ông ta đã giành lại hòa bình cho đất nước có cuộc sống tươi đẹp như hôm nay. Giá như hòa bình lập lại ở các nước đang có chiến sự xảy ra.
Trả lời
Thế đấy. Cha ông ta đã giành lại hòa bình cho đất nước có cuộc sống tươi đẹp như hôm nay. Giá như hòa bình lập lại ở các nước đang có chiến sự xảy ra.

Hòa bình là trạng thái xã hội không có chiến tranh, không dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp trong quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc, các nhóm chính trị xã hội. Hòa bình đối ngược với chiến tranh. Trong xã hội có nhiều chính đảng, hòa bình cũng được mô tả bởi mối quan hệ giữa các đảng phái trong sự tôn trọng lẫn nhau và theo công lý. Nhìn chung hòa bình thường không liên tục, luôn bị gián đoạn bởi các cuộc chiến tranh.

Hoa binh la mot dat nuoc khong co chien tranh luon song binh yen va hanh phuc do moi la hoa binh noi khong co su chet luon yeu doi va hanh phuc ghet chien tranh va su chet choc
Hoa binh la mot dat nuoc khong co chien tranh luon song binh yen va hanh phuc do moi la hoa binh