Gia đình và người thân là gì?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

gia đình à. Thật sự có khá nhiều định nghĩa về nó nhưng mình thích một định nghĩa như sau: gia đình là nơi có người còn nhớ đến ta và luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón ta trở về, còn người thân chính là những người đang ôm ta trong vòng tay đó.

Trả lời

gia đình à. Thật sự có khá nhiều định nghĩa về nó nhưng mình thích một định nghĩa như sau: gia đình là nơi có người còn nhớ đến ta và luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón ta trở về, còn người thân chính là những người đang ôm ta trong vòng tay đó.

Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và hoặc quan hệ giáo dục. Gia đình có lịch sử từ rất sớm và đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Thực tế, gia đình có những ảnh hưởng và những tác động mạnh mẽ đến xã hội.