Học cách sống như một con Sói đầu đàn?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Con sói đầu đàn ở đây ý bạn có phải là cách sống đương đầu với khó khăn, cách sống tiên phong, sống vì người khác, sống vì lợi ích của cộng đồng. Mình nghĩ nếu sống như thế thì quá tốt, mình tán thành với cách sống này.

Song mình nghĩ nó cần thực tiễn hơn và mền dẻo hơn tức là phải dựa vào tình hình thực tế mà tùy cơ ứng biến không thể mãi cứ chính trực, thẳng thắng, bao dung với người mãi được, ở đây ý mình không phải là cách ăn miếng trả miếng người ta đối xử sao với mình thì mình đối xử lại với người ta như vậy đâu, sống trên đời chuyện họ phải phải đôi chút lỗi lẫm là rất bình thường vì thế ta phải bao dung với họ, họ nhận lỗi ta tha lỗi bởi dân ta có câu "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại". 

Nhưng nếu bạn là một con người không thích bị lợi dụng quá nhiều thì bạn hãy dùng câu nói "bất quá tam" tức là bạn tha thứ cho họ song không tha thứ không quá ba lần, họ đối xử xấu với ta một lần, ta bỏ qua, họ đối xử xấu với ta hai lần ta bỏ qua, ta lại trao họ sự tha thứ lần thứ ba nhưng họ vẫn tái phạm thì từ đây ta không cần phải tha thứ nữa, có câu nói như thế này "có lần thứ nhất thì chưa chắc có lần thứ hai, nhưng khi đã có lần thứ hai thì chắc chắn sẽ có lần thứ ba, thứ bốn."

Trả lời

Con sói đầu đàn ở đây ý bạn có phải là cách sống đương đầu với khó khăn, cách sống tiên phong, sống vì người khác, sống vì lợi ích của cộng đồng. Mình nghĩ nếu sống như thế thì quá tốt, mình tán thành với cách sống này.

Song mình nghĩ nó cần thực tiễn hơn và mền dẻo hơn tức là phải dựa vào tình hình thực tế mà tùy cơ ứng biến không thể mãi cứ chính trực, thẳng thắng, bao dung với người mãi được, ở đây ý mình không phải là cách ăn miếng trả miếng người ta đối xử sao với mình thì mình đối xử lại với người ta như vậy đâu, sống trên đời chuyện họ phải phải đôi chút lỗi lẫm là rất bình thường vì thế ta phải bao dung với họ, họ nhận lỗi ta tha lỗi bởi dân ta có câu "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại". 

Nhưng nếu bạn là một con người không thích bị lợi dụng quá nhiều thì bạn hãy dùng câu nói "bất quá tam" tức là bạn tha thứ cho họ song không tha thứ không quá ba lần, họ đối xử xấu với ta một lần, ta bỏ qua, họ đối xử xấu với ta hai lần ta bỏ qua, ta lại trao họ sự tha thứ lần thứ ba nhưng họ vẫn tái phạm thì từ đây ta không cần phải tha thứ nữa, có câu nói như thế này "có lần thứ nhất thì chưa chắc có lần thứ hai, nhưng khi đã có lần thứ hai thì chắc chắn sẽ có lần thứ ba, thứ bốn."

Cái này mình cũng có đọc sơ qua, nhưng mình thấy viết như đạo đức giả quá nên ko nhớ lắm. Gì mà đương đầu, gì mà nhường nhịn gì gì đấy. Nhưng nói chung, xã hội hiện nay, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, sống như con sói đầu đàn, 1 chính nhân quân tử. Nhưng chúng ta chưa thể đạt đến mức đó đâu. Lấy lễ quân tử mà đối dạ tiểu nhân. Xưa thì được khi con ng còn chân chất. Nay mà vậy họ nuốt luôn mình.

Đừng tin vào mấy câu chuyện trên mạng. Nếu muốn sống thành công thì phải như con sói nhưng khoác lên bộ lông cừu. Còn muốn sống tốt thì phải linh hoạt, lúc thì sói, lúc thì cừu. Gặp sói ta là sói, gặp cừu ta là cừu. Đừng hại ai nhưng cũng đừng để ai hại.